Năm 2023, cả nước có 159,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

- Thứ Hai, 01/01/2024, 14:55 - Chia sẻ

Tính chung trong năm 2023, cả nước có 159,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 1.521,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.052,6 nghìn lao động, tăng 7,2% về số doanh nghiệp, giảm 4,4% về vốn đăng ký và tăng 7,3% về số lao động so với năm trước.