Kỳ họp thứ Tư Quốc hội Khóa XV

Năm 2022, ước tính đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

- Thứ Sáu, 21/10/2022, 13:44 - Chia sẻ

Theo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, có 14/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội ước tính đạt và vượt mục tiêu đề ra.