Lưu ý các vật dụng “cấm mang vào phòng thi”

- Thứ Bảy, 09/03/2024, 19:37 - Chia sẻ

Lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào quy chế thi danh mục các vật dụng “cấm mang vào phòng thi”, áp dụng từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Thí sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi này cần hết sức lưu ý để tránh phạm quy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi, thậm chí có thể không đủ điều kiện được xét tốt nghiệp.