Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 5,4 lần

- Thứ Sáu, 01/09/2023, 11:40 - Chia sẻ

Trong 8 tháng năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 7,83 triệu lượt người, gấp 5,4 lần cùng kỳ năm 2022 nhưng vẫn chỉ bằng 69,2% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19.