Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 16,4 lần

- Thứ Sáu, 07/10/2022, 14:43 - Chia sẻ

Tính chung 9 tháng năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1,8 triệu lượt, gấp 16,4 lần so với cùng kỳ năm trước.