Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2,36 triệu lượt trong 10 tháng

- Thứ Năm, 03/11/2022, 18:19 - Chia sẻ

Tính chung 10 tháng năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2,36 triệu lượt người, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, vẫn giảm 83,7% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19.