Hơn 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 10 tháng

- Thứ Ba, 01/11/2022, 20:28 - Chia sẻ

10 tháng năm 2022, cả nước có gần 178,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 17,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.