Hai tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất siêu 2,82 tỷ USD

- Thứ Sáu, 03/03/2023, 15:23 - Chia sẻ

Hai tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 96,06 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa 2 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 2,82 tỷ USD.