Hà Nội: Những chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2024

- Thứ Sáu, 29/12/2023, 18:00 - Chia sẻ

TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Theo đó, Nghị quyết đề ra 24 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 6,5-7%, GRDP bình quân đầu người đạt từ 160,8-162 triệu đồng...