Hà Nội hỗ trợ 90.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

- Thứ Sáu, 07/10/2022, 14:44 - Chia sẻ

Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 3457/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch "Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025".