GDP năm 2023 tăng 5,05%

- Thứ Bảy, 30/12/2023, 10:43 - Chia sẻ

GDP (tổng sản phẩm trong nước) năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm 2022, chỉ cao hơn tốc độ tăng trưởng của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023.