Dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Thứ Ba, 12/12/2023, 18:35 - Chia sẻ

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày: 13 - 14 và 18.12, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.