Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV

- Chủ Nhật, 22/10/2023, 11:35 - Chia sẻ

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV diễn ra từ ngày 23.10 đến ngày 28.11.2023, tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày, tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 23.10 đến ngày 10.11.2023; Đợt 2 từ ngày 20.11 đến ngày 28.11.2023. Kỳ họp thứ Sáu được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.