Chương trình phiên họp thứ Mười một của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- 16:27, 11/05/2022

Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc vào ngày 11.5.2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 13.5.2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên họp.