Chương trình Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV)

- Thứ Ba, 14/11/2023, 08:12 - Chia sẻ

Phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng và nhiều nội dung quan trọng khác.