Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,8%

- Thứ Năm, 30/05/2024, 18:34 - Chia sẻ

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,0%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 7,3% (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,6%).