Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 6,3%

- Thứ Sáu, 03/03/2023, 10:23 - Chia sẻ

Hai tháng đầu năm 2023, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 5,6%). Trong đó, ngành khai khoáng giảm 3,8%; ngành chế biến, chế tạo giảm 6,9%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 5,2%; riêng ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,3%.