Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,63%

- Thứ Sáu, 07/10/2022, 14:46 - Chia sẻ

9 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,63% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao nhất 10,69%