10 tháng năm 2022

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%

- Thứ Sáu, 04/11/2022, 10:07 - Chia sẻ

10 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,6%.