Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12.2023 tăng 0,12%

- Thứ Bảy, 30/12/2023, 16:46 - Chia sẻ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12.2023 tăng 0,12% so với tháng trước. Trong đó, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 1 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.