Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1.2024 tăng 0,31%

- Thứ Tư, 31/01/2024, 20:48 - Chia sẻ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1.2024 tăng 0,31% so với tháng trước. Trong đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.