Luật Đất đai:

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

- Thứ Bảy, 24/02/2024, 18:57 - Chia sẻ

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai. Luật đã quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.