Các nội dung chính tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV

- Thứ Sáu, 21/10/2022, 09:12 - Chia sẻ

Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV khai mạc trọng thể ngày 20.10.2022. Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 21 ngày, dự kiến bế mạc vào ngày 15.11.2022. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết và giám sát, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.