Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Thứ Tư, 03/07/2024, 10:05 - Chia sẻ

12 hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 có hiệu lực từ 1.7.2024.