Cả nước hiện còn 219/281 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động

- Thứ Hai, 06/03/2023, 10:45 - Chia sẻ

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến ngày 4.3, cả nước có 281 trung tâm đăng kiểm với 489 dây Kiểm tra, trong đó có 62 trung tâm tạm dừng hoạt động, tập trung nhiều nhất tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Riêng tại Hà Nội chỉ còn hơn 30% trung tâm đăng kiểm hoạt động.