Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện sinh hoạt mới

- Thứ Sáu, 14/10/2022, 17:46 - Chia sẻ

Bộ Công thương vừa có Văn bản số 5923/BCT-ĐTĐL ngày 3.10.2022 gửi các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá biểu giá bán lẻ điện mới. Theo đó, Bộ đề xuất 2 phương án biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc và 4 bậc.