Bộ Chính trị phân công ông Trần Sỹ Thanh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

- Thứ Sáu, 15/07/2022, 16:40

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.