Bí thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

- Thứ Sáu, 15/07/2022, 14:33

Ngày 15.7, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị công bố quyết định Bí thư Ban Cán sự Đảng và Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh.