Triển khai chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội

- 14:56, 03/05/2022 - Nam Anh
Thủ tướng vừa gửi công điện tới các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc các nhiệm vụ cấp bách triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.