Thay đổi về đăng ký tạm trú từ 1.7.2021

- Thứ Tư, 30/06/2021, 11:34 - Chia sẻ
Từ 1.7, Luật Cư trú năm 2020 sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi về việc đăng ký tạm trú, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi chuyển đến nơi khác sinh sống để học tập và làm việc.