8 nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn, phát huy giải trị văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025

- Thứ Tư, 17/05/2023, 14:56 - Chia sẻ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 515/QĐ-TTg ngày 15.5.2023 phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025. Theo đó, Chương trình đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nhằm bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hóa của dân tộc.