6 luật có hiệu lực từ ngày 1.12022

- 13:49, 27/12/2021
Từ ngày 1.12022, 6 luật thuộc nhiều lĩnh vực có hiệu lực với nhiều điểm mới đáng chú ý.