5 tháng năm 2024, xuất siêu đạt 8,01 tỷ USD

- Thứ Năm, 30/05/2024, 17:23 - Chia sẻ

Tính chung 5 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 305,53 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 15,2%; nhập khẩu tăng 18,2%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,01 tỷ USD.