5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD

- Thứ Sáu, 05/08/2022, 16:16 - Chia sẻ

7 tháng đầu năm 2022, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 58,5% tổng kim ngạch xuất khẩu.