4 mức đánh giá nguy cơ và cấp độ áp dụng để tổ chức hoạt động vận tải

- Thứ Bảy, 02/10/2021, 09:08 - Chia sẻ
Bộ Giao thông Vận tải vừa có Quyết định 1740/QĐ-BGTVT ngày 30.9.2021 ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1.10.2021. Theo đó, mức đánh giá nguy cơ và cấp độ áp dụng gồm: Cấp 1: nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; cấp 2: nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; cấp 3: nguy cơ cao tương ứng với màu cam; cấp 4: nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.