4 đối tượng viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

- Thứ Sáu, 19/08/2022, 09:16

Chính phủ mới ban hành Nghị định 50/2022/NĐ-CP quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, có 4 đối tượng viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.