112,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

- Thứ Sáu, 14/10/2022, 17:48 - Chia sẻ

9 tháng năm 2022, cả nước có 112,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 1.272,3 nghìn tỷ đồng, tăng 31,9% về số doanh nghiệp, tăng 6,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021...