10 tháng năm 2022, cả nước xuất siêu 9,4 tỷ USD

- Thứ Tư, 02/11/2022, 16:21 - Chia sẻ

Theo Tổng cục Thống kê, 10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 616,24 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu tăng 15,9%; nhập khẩu tăng 12,2%. Cả nước xuất siêu 9,4 tỷ USD.