Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử

Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, Ban bầu cử có một vị trí, vai trò quan trọng trong công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

205 người được khối các cơ quan Trung ương tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

Sáng 18.3, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV. Tất cả 205 người được giới thiệu đều được 100% cử tri tín nhiệm và thực hiện quy trình giới thiệu theo ba bước; có hồ sơ, biên bản đầy đủ theo quy định.