9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú từ 1.7.2021 

Xem với cỡ chữ
Từ ngày 1.7.2021, Luật Cư trú năm 2020 sẽ bắt đầu có hiệu lực với nhiều thay đổi liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú. Dưới đây là 9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo Luật này.

 

Xuân Tùng