TP Hải Phòng tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn 2016 - 2020

Giai đoạn 2016 - 2020 đánh dấu những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của TP Hải Phòng. Ðây là cơ sở vững chắc để thành phố hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030...

Hà Nội đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo

Hà Nội đã xây dựng một chương trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là yếu tố “thực sự trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô” giai đoạn 2021-2025

Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây: Nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Doanh nghiệp Việt vẫn "đuối sức"

Sau 2 năm chính thức có hiệu lực, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã tác động tích cực đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam; thị trường, cơ hội xuất khẩu sang các nước thành viên Hiệp định CPTPP tăng khá… Tuy nhiên, hiệu quả đạt được vẫn chưa như kỳ vọng do nhiều doanh nghiệp (DN) chưa tận dụng được cơ hội này.

Đoàn kết, lắng nghe, sáng tạo và đổi mới mạnh mẽ

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, Quốc hội khóa XIV ngày càng thể hiện sâu sắc tinh thần sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hoạt động, luôn lắng nghe nguyện vọng của Nhân dân và cử tri, có những quyết sách kịp thời vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước. Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và hoạt động đối ngoại, thể hiện rõ vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội Khóa XIV

Theo báo cáo của Quốc hội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục có nhiều đổi mới, nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước. Các nhóm vấn đề chất vấn được xem xét, cân nhắc lựa chọn kỹ, là những vấn đề lớn, bức xúc nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội Khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thành viên Chính phủ sau khi kiện toàn

Tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội đã bầu Thủ tướng, phê chuẩn 2 Phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trường ngành. Như vậy, sau kiện toàn, bộ máy Chính phủ hiện có 28 thành viên.

Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 sau khi kiện toàn

TIỂU SỬ TÓM TẮT PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ THỊ ÁNH XUÂN

TIỂU SỬ TÓM TẮT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
24,3°С
TP. Hồ Chí Minh
32,2°С
TP. Hạ Long
26,4°С
Nha Trang
30°С
Vũng Tàu
28,8°С