IBM sẽ tư vấn công nghệ thông tin cho BIDV 

Xem với cỡ chữ

      Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn IBM, Mỹ về việc tập đoàn này sẽ tư vấn phát triển công nghệ thông tin cho BIDV. Theo đó, IBM cam kết dành cho BIDV sự hỗ trợ thường xuyên về công nghệ thông tin qua công tác đào tạo công nghệ, cập nhật thông tin và tư vấn sử dụng công nghệ. IBM cũng sẽ giúp BIDV xây dựng chiến lược công nghệ thông tin giai đoạn 2007- 2012 với các cấu phần về kiến trúc hạ tầng công nghệ thông tin, sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, nguồn lực và chính sách công nghệ thông tin.

MẠNH QUANG