Huy động nguồn lực xã hội phát triển văn hóa đọc 

Xem với cỡ chữ
Chiều 2.12, tại Hà Nội diễn ra Lễ công bố và ký kết chương trình phối hợp triển khai Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020 - 2030 theo hướng xã hội hóa, do Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị thực hiện.

Nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc nghiên cứu, giáo dục và hình thành nhân cách con người và triển khai nhiệm vụ tại Quyết định số 329/QĐ- TTg ngày 15.3.2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 4058/KH-BTTTT ngày 14.11.2019 phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2020 - 2030, theo hướng xã hội hóa.

Thực hiện Kế hoạch trên, Cục Xuất bản, In và Phát hành; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên; NXB Thông tin và Truyền thông đã ký kết các chương trình phối hợp.

Lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị nhằm xây dựng và duy trì thói quen đọc sách
Lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị nhằm xây dựng và duy trì thói quen đọc sách trong xã hội

Trong đó, chương trình phối hợp giữa Cục Xuất bản, In và Phát hành; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên nhằm xây dựng và duy trì thói quen đọc sách của mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao dân trí và xây dựng xã hội học tập, phấn đấu: 80% khách hàng đến các điểm giao dịch của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được tiếp cận thông tin, tri thức tại hệ thống tủ sách Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; 50% thư viện, tủ sách dòng họ, xã phường... có trên địa bàn xã tham gia liên kết với hệ thống sách bưu điện có triển khai chương trình sách của đề án; bảo đảm ít nhất 20% người dân ở khu vực nông thôn, 15% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin tri thức thông qua chương trình. Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ năm 2021 - 2025. Trong đó, đặc biệt ưu tiên vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa biên giới hải đảo và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Trong chương trình cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Cục Xuất bản, In và Phát hành và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; giữa NXB Thông tin và Truyền thông, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại buổi lễ
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng: Giai đoạn đầu từ 2020 - 2025, chương trình dự kiến xuất bản 30 đầu sách đưa đến 13.000 điểm bưu điện văn hóa xã, trong đó năm 2020, năm thí điểm, sẽ giao cho NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản 6 đầu sách đưa đến 4.000 điểm bưu điện văn hóa xã; đồng thời giao cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nghiên cứu và xây dựng và phát triển mô hình cà phê sách của Trung Nguyên tại các điểm giao dịch của VNPOST tại 63 tỉnh, thành phố.

Trao tặng sách xuất bản thuộc Chương trình cho đại diện các điểm bưu cục văn hóa xã
Trao tặng sách xuất bản thuộc Chương trình cho đại diện các điểm bưu cục văn hóa xã

“Dù số lượng sách chưa nhiều nhưng sự kết hợp này đánh dấu một phương thức mới trong việc triển khai chủ trương xã hội hóa hoạt động xuất bản, huy động nguồn lực xã hội vào phát triển văn hóa đọc. Bộ Thông tin và Truyền thông tin tưởng rằng, với sự chung tay, góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, phong trào đọc sách trong cộng đồng sẽ ngày càng phát triển, để qua đó từng bước xây dựng và phát triển được thói quen đọc trong mọi tầng lớp Nhân dân, không chỉ ở thành phố, đô thị, mà còn lan tỏa vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế – xã hội” - Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định.

Ng. Phương