Hướng tới tương lai AIPA thông qua các nghị sĩ trẻ 

Xem với cỡ chữ
Đánh giá về thành công của Đại hội đồng AIPA 41, nhiều đại biểu khẳng định, một nội dung rất quan trọng của Đại hội đồng là đã thông qua Nghị quyết về thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA trên cơ sở sáng kiến của nước chủ nhà Việt Nam. Điều này cũng thể hiện sự quan tâm của cả xã hội, nghị viện các nước AIPA đối với thế hệ trẻ - lực lượng chiếm tới 1/3 dân số của các nước ASEAN. Chúng ta hướng tới tương lai AIPA thông qua các nghị sĩ trẻ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Dương Quốc Anh: Nhiều sáng kiến của Quốc hội Việt Nam được các nghị viện thành viên AIPA đánh giá cao

Theo dõi các phiên họp toàn thể, chúng ta đều nhận thấy, các đoàn Nghị viện thành viên AIPA đánh giá cao công tác tổ chức kỹ lưỡng của nước chủ nhà, sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong đó, việc nước chủ nhà đã chủ trì tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các nghị viện thành viên là nhân tố quan trọng tạo ra sự đồng thuận cao trong AIPA. Qua đó, các mối quan tâm chung như ứng phó với đại dịch Covid-19, duy trì phát triển kinh tế, bảo đảm ổn định an ninh - chính trị, an sinh xã hội… được thảo luận tích cực, đưa ra giải pháp chung một cách thiện chí, đạt được mục tiêu đề ra.

Trong các phiên họp của mình, mỗi Ủy ban đi sâu vào những vấn đề riêng. Qua thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Kinh tế, các Đoàn Nghị viện thành viên thống nhất một số quan điểm quan trọng: Kêu gọi các nước thành viên ASEAN duy trì các biện pháp phòng ngừa ứng phó với đại dịch Covid-19, đồng thời, thực hiện các biện pháp chính sách phù hợp nhằm giảm tác động về mặt kinh tế của đại dịch đến các ngành, nghề chịu tác động mạnh nhất; Khẳng định tầm quan trọng của liên kết kinh tế trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phục hồi toàn diện của các nước thành viên ASEAN; nhấn mạnh vai trò quan trọng của Nghị viện trong giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19…

Các Đoàn Nghị viện thành viên cũng nhất trí, Nghị viện mỗi nước sẽ rà soát quy trình, thủ tục, chính sách, cũng như các khuôn khổ pháp lý để tạo điều kiện cho những cơ chế mới vận hành trong bối cảnh dịch bệnh, cũng như để hỗ trợ sự liên kết giữa các nước trong khu vực ASEAN vừa tiến hành chống dịch, vừa tiếp tục phát triển kinh tế. Kêu gọi các nước triển khai Kế hoạch hành động Hà Nội đã được Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN thông qua trong tháng 6.2020, để tiếp tục phát triển các quan hệ về thương mại, đầu tư, qua đó tạo sự phát triển chung cho cộng đồng và có sự gắn kết chặt chẽ với các đối tác của khu vực. Bên cạnh đó, các Đoàn Nghị viện thành viên AIPA nhất trí, mỗi Nghị viện sẽ nâng cao vai trò giám sát của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho Chính phủ các nước trong khu vực ASEAN thực hiện cam kết chung của khu vực, cũng như giữa cam kết với các đối tác của mình. Đặc biệt, Nghị quyết về “Vai trò của Nghị viện trong thúc đẩy gắn kết và phục hồi kinh tế ASEAN sau đại dịch Covid- 19) được Ủy ban Kinh tế thông qua sẽ tạo cơ sở để mỗi Nghị viện thành viên AIPA có tiếng nói với Chính phủ của mỗi quốc gia về việc triển khai gói giải pháp đưa ra trong Nghị quyết của Ủy ban Kinh tế.

Tại Đại hội đồng AIPA 41 lần này, các sáng kiến của Quốc hội Việt Nam đều được các Nghị viện thành viên AIPA đánh giá cao. Trong đó, sáng kiến tổ chức Hội nghị không chính thức Nghị sĩ trẻ AIPA được đánh giá là nhân tố mới trong kỳ đại hội đồng lần này. Đề xuất này được Quốc hội Việt Nam đưa ra xuất phát từ thực tế và mong muốn, chiếm 1/3 nghị sĩ tại Quốc hội các nước, các nghị sĩ trẻ AIPA đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải ý chí, tâm tư nguyện vọng của cử tri trẻ, đóng góp tích cực vào hoạt động của Nghị viện AIPA và nghị viện thành viên AIPA. Tuy hội nghị này được tiến hành theo phương thức họp trực tuyến, song với kết quả đạt được, các Nghị viện thành viên đã thống nhất cao về việc ban hành Nghị quyết thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA. Đây là nền tảng để các nghị sĩ trẻ AIPA đóng góp nhiều hơn trong thời gian tới.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ĐBQH Lê Quốc Phong: Đề cao vai trò của nghị sĩ trẻ

Đại hội đồng AIPA 41 rất thành công trên nhiều phương diện. Đơn cử, việc lần đầu tiên tổ chức họp AIPA 41 bằng phương thức trực tuyến đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi cao về mặt kỹ thuật, đường truyền, sự đồng thuận cao của các nghị viện thành viên, song chúng ta đã vượt qua khó khăn này. Các nghị viện thành viên AIPA tham gia rất tích cực, với số lượng đông đảo, gồm 30 nghị viện thành viên và các tổ chức quốc tế, gần 400 đại biểu, trong đó có 230 đại biểu là đại biểu Quốc hội; 10 nước thành viên ASEAN có 11 Chủ tịch Quốc hội tham dự... Điều này một lần nữa chứng minh năng lực của nước chủ nhà Việt Nam, có thể đảm đương, tổ chức được các hoạt động quan trọng trong khu vực và quốc tế.

Mặt khác tất cả các sáng kiến mà nước ta đề nghị tại Đại hội đồng AIPA 41 đều nhận được sự đồng thuận cao. Tôi đặc biệt vui mừng khi sáng kiến về thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA của Việt Nam được nghị viện các nước thành viên ủng hộ mạnh mẽ, và được thông qua bằng một nghị quyết trong Phiên họp của Ủy ban Tổ chức. Sáng kiến này thể hiện hướng tiếp cận của Việt Nam khi đề cao vai trò của nghị sĩ trẻ, trách nhiệm của thanh niên và sự quan tâm đến thanh niên trong việc tham gia các hoạt động của Cộng đồng ASEAN, Đại hội đồng AIPA. Nghị quyết này đã tiếp cận đúng nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của thanh niên các nước; đồng thời còn là tiền đề để chúng ta xây dựng các quy chế, cơ chế làm việc của nghị sĩ trẻ. Đây cũng là đóng góp của Quốc hội Việt Nam vì sự phát triển của AIPA.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa: Bình đẳng giới là vấn đề cốt lõi và cần thiết

Lần đầu tiên trong lịch sử AIPA, Đại hội đồng AIPA 41 được tổ chức theo phương thức trực tuyến, trên cương vị là nước chủ nhà, Chủ tịch AIPA 41, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn dắt Đại hội đồng AIPA 41 thành công tốt đẹp.

Tôi đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA) đã thông qua được Nghị quyết về “Vai trò của nữ nghị sĩ trong việc bảo đảm việc làm và thu nhập cho lao động nữ”. Nghị quyết nhấn mạnh, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chính phủ, nghị viện các nước thành viên AIPA phải dành sự quan tâm nhiều hơn nữa đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Những đối tượng yếu thế này dễ bị tác động tiêu cực nhất, nếu không có việc làm, thu nhập thì không thể bảo đảm đời sống. Nghị quyết thúc đẩy từng đại biểu Quốc hội, từng nữ nghị sĩ chú trọng hơn nữa đến việc phân bổ nguồn lực cho các chính sách, chương trình để giải quyết những vấn đề mới nổi, nhằm thúc đẩy việc làm, tăng thu nhập như phát triển kỹ năng kinh doanh và lãnh đạo cho phụ nữ, kiện toàn các dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em gái trong và sau khủng hoảng đại dịch Covid-19, bảo đảm rằng, bình đẳng giới là vấn đề cốt lõi và cần thiết trong mọi nỗ lực tái tạo việc làm sau đại dịch.

Một nội dung rất thành công của Đại hội đồng là chúng ta thông qua nghị quyết về thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA, sáng kiến này của nước chủ nhà Việt Nam còn thể hiện sự quan tâm của cả xã hội, nghị viện các nước AIPA đối với thế hệ trẻ, chiếm 1/3 dân số của các nước ASEAN. Chúng ta hướng tới tương lai AIPA thông qua các nghị sĩ trẻ.

Hoàng Ngọc - P.Thủy; Ảnh: Quang Khánh