Hướng dẫn gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng 

Xem với cỡ chữ
Để hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8.4.2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Để tạo thuận lợi trong việc triển khai thực hiện Nghị định 41, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 5977/BTC-TCT ngày 20.5.2020 gửi các Bộ, ngành, địa phương lưu ý nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Theo đó, về gia hạn nộp thuế TNDN, số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn không bao gồm số thuế TNDN tạm nộp theo quý quy định tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1.10.2014 của Chính phủ và Điều 17 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10.10.2014 của Bộ Tài chính. Theo đó, số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán.

Trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế TNDN theo năm tài chính không trùng năm dương lịch thì thời hạn nộp thuế được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế TNDN của doanh nghiệp.


Ảnh minh họa

Ngoài ra, công văn còn đề cập cụ thể đến nguyên tắc xác định số thuế TNDN được gia hạn đối với trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN và trường hợp xác định theo kết quả thanh tra, kiểm tra thuế của cơ quan có thẩm quyền.

Về gia hạn nộp thuế GTGT: Doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP được gia hạn số thuế GTGT phải nộp quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP bao gồm số thuế GTGT tại trụ sở chính và số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh.

Lê Hùng