Hưng Yên giảm hơn 300 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế 

Xem với cỡ chữ
Hiện nay, việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn 27 thủ tục, giảm hơn 300 thủ tục so với trước năm 2015. Trong đó, giao dịch công trực tuyến mức độ 2 có 9 thủ tục, mức độ 3 có 6 thủ tục và mức độ 4 có 12 thủ tục.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên thường xuyên phối hợp với ngành Bưu điện trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện thu, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng, bảo đảm an toàn tuyệt đối quỹ tiền mặt. Hằng năm, bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận trên 1 triệu hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua Bưu điện chiếm trên 27%; 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ chậm, muộn; tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết trả qua Bưu điện chiếm 78%. 

Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên hiện đang quản lý chi trả cho trên 50 nghìn người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, trong đó chi qua tài khoản cá nhân chiếm 3,4%; có 99% đối tượng hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp nhận qua tài khoản cá nhân. các đơn vị trong tỉnh đã tăng cường thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đối với các thủ tục về chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn và chi trả bảo đảm an toàn, kịp thời.

Điểm nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính hiện nay là việc tin học hóa trong quản lý khám, chữa bệnh, giám định và thanh toán bảo hiểm y tế. Từ việc sử dụng Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, các chi phí ngoài quy định được phát hiện và xử lý, tình trạng trục lợi quỹ được ngăn chặn kịp thời. Người bệnh giảm được thời gian chờ khám bệnh, thanh toán viện phí; đồng thời được cung cấp đầy đủ thông tin về chi phí được quỹ bảo hiểm y tế chi trả, tham gia giám sát quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên cũng đã phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh kết nối liên thông với hệ thống giám định bảo hiểm y tế để thực hiện giám định toàn phần trên phần mềm. Trung bình mỗi tháng, các cơ sở y tế đã tiếp nhận và khám, chữa bệnh cho gần 100 nghìn người với tỷ lệ liên thông dữ liệu hàng tháng đạt 100%. Theo đó, mỗi năm các cơ sở y tế trong tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 1,3 triệu lượt người.

Tỉnh Hưng Yên cũng đang triển khai Nghị định số 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; duy trì, áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; hệ thống quản lý chất lượng luôn được rà soát, bổ sung và cải tiến phù hợp với tiến trình cải cách hành chính.

Với phương châm "lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cải cách hành chính", tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị địa phương nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức, doanh nghiệp, người dân; kiên quyết kiểm điểm, xử lý cán bộ sai phạm trong việc thực hiện công vụ. Đồng thời, các đơn vị, địa phương cần tích cực tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phổ biến kịp thời những thay đổi của chính sách và các hồ sơ, thủ tục; qua đó giúp người dân và doanh nghiệp có đủ thông tin và thời gian chuẩn bị cần thiết trước khi chính sách mới được áp dụng.

Theo TTXVN