Họp báo quốc tế về Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV