Họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đồng chí Lê Đức Anh với Cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế” 

Xem với cỡ chữ
Chiều 24.11, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn phối hợp với Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Văn Phòng Chủ tịch Nước, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đồng chí Lê Đức Anh với Cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế”.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Trần Ngọc Anh cho biết, hội thảo được tổ chức nhằm khẳng định và làm rõ về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Đức Anh - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, đức độ, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, suốt đời chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội; đồng thời, bổ sung thông tin, tư liệu vào lịch sử danh nhân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Hội thảo cũng làm rõ vai trò đóng góp của đồng chí Lê Đức Anh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; về thực hiện nghĩa vụ quốc thế cao cả giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng; bình thường hóa quan hệ Việt Nam với các nước trên thế giới và mở rộng hợp tác quốc tế.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Vân Phi
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Vân Phi

Hội thảo cũng nhằm phục vụ công tác giáo dục truyền thống, tuyên truyền về tấm gương đạo đức, ý chí cách mạng của Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước; góp phần tri ân công lao, tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phẩm chất, nhân cách của đồng chí Lê Đức Anh vào xây dựng và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; bồi dưỡng rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới. Nghiên cứu và phát triển lý luận về đấu tranh cách mạng, về quan điểm, tư tưởng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với 98 bài tham luận theo chủ đề “Đồng chí Lê Đức Anh với Cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế”, hội thảo sẽ tập trung vào 4 nội dung chính. Một là, làm rõ truyền thống quê hương, gia đình, thân thế, cuộc đời và quá trình công tác của đồng chí Lê Đức Anh; những cống hiến và đóng góp của đồng chí trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; vai trò trong quá trình xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Hai là, vai trò và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng; những tư duy sáng tạo, quyết đoán về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời kỳ đổi mới đất nước; phá thế bao vây cấm vận của các thế lực bên ngoài, mở rộng quan hệ đối ngoại.

Ba là, những quan điểm của đồng chí Lê Đức Anh về đấu tranh cách mạng, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Bốn là, khẳng định những giá trị tinh thần, bài học quý từ cuộc đời hoạt động cách mạng và trong cuộc sống đời thường của đồng chí Lê Đức Anh là tấm gương sáng để đội ngũ cán bộ, đảng viên học tập, cống hiến, hy sinh vì nhiệm vụ cách mạng; góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng của quê hương Thừa Thiên Huế, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Vân Phi