Họp báo Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Xem với cỡ chữ
Sáng 19.10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng chủ trì cuộc họp báo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Vũ Đức Nam cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ 27 – 29.10 với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 8,2 vạn đảng viên ở gần 6.000 chi bộ của 61 đảng bộ trực thuộc.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng phát biểu tại buổi họp  

Với chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Đại hội sẽ tập trung đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Vũ Đức Nam phát biểu tại buổi họp  

Nhiệm kỳ 2016 - 2020, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đảng bộ Khối luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự giúp đỡ và hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương và trong bối cảnh Trung ương quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; kế thừa và phát huy những kết quả quả, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các nhiệm kỳ trước; cấp ủy các cấp đã tích cực đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đi đôi với giải quyết dứt điểm những vấn đề vướng mắc, bất cập kéo dài và những vấn đề mới nảy sinh.

Toàn cảnh buổi họp báo  

Bí thư Đảng ủy Khối Sơn Minh Thắng ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí trong việc thông tin kịp thời, chính xác về những kết quả hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của các cơ quan báo chí để tuyên truyền rộng rãi về Đại hội. 

Tin và ảnh: Hồ Long