Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước 2 luật vừa được Quốc hội thông qua

Sáng 29.11, tại Phủ Chủ tịch, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước Phạm Thanh Hà, Văn phòng Chủ tịch Nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 2 luật được thông qua tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.